Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Copying Machine 1000 Pieces Per Month 12000 Pieces
Consumables 40000 Pieces PerMonth 480000 Pieces

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Drying Machine No information 1
High Pressure Cleaning Machine No information 1
Injection Molding Machine PD 1I8T 4
Mould No information 150
Powder filling machine No information 20
Gửi email cho nhà cung cấp này