Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

25%

25.00%

Bắc Mỹ

(Copying Machine, Consumables)

25%

25.00%

Tây Âu

(Copying Machine, Consumables)

10%

10.00%

Đông Âu

(Copying Machine, Consumables)

5%

5.00%

Nam Mỹ

(Copying Machine, Consumables)

5%

5.00%

Đông Nam Á

(Copying Machine, Consumables)

5%

5.00%

Trung Đông

(Copying Machine, Consumables)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Bắc Mỹ 25.00% Copying Machine, Consumables
Tây Âu 25.00% Copying Machine, Consumables
Thị trường trong nước 25.00% Copying Machine, Consumables
Đông Âu 10.00% Copying Machine, Consumables
Nam Mỹ 5.00% Copying Machine, Consumables
Đông Nam Á 5.00% Copying Machine, Consumables
Trung Đông 5.00% Copying Machine, Consumables
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 75.00%

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 11-20 People
Gửi email cho nhà cung cấp này